Privacy Policy

Laatste wijziging op 23-11-2020

1. Verwerkingsverantwoordelijke

MOBIETRAIN NV, met maatschappelijke zetel te Oudstrijdersstraat 11, bus 64, 2540 Hove, België in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer BE 0598.943.326 (“MOBIETRAIN” of “wij”) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens (hierna: de “Persoonsgegevens”) op de website www.mobietrain.com (de “Website”). Wij zijn enkel verantwoordelijk voor de verwerking van Persoonsgegevens voor onze eigen doeleinden overeenkomstig artikel 3 van dit Privacy- & Cookiebeleid.

MOBIETRAIN leeft als Belgische vennootschap de EU-verordening 2016/679 inzake de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de Belgische ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de ‘Wet van 11 december 1998’ tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, alsook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’ en andere toepasselijke wetten en reglementen.

Heb je na het lezen van dit Privacy- & Cookiebeleid nog vragen of bezorgdheden, neem dan zeker contact op met ons via info@mobietrain.com. We kijken uit naar jouw feedback.

2. Persoonsgegevens die verzameld worden en wijze van verzameling

2.1. De gegevens die je ons meedeelt

In het contactformulier op de Website: naam en e-mailadres en vrij tekstveld.

In het gebruik van de applicatie: naam, e-mail adres, bedrijf, job positie. Deze informatie wordt doorgegeven door de werkgever en wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

2.2. De gegevens die automatisch worden verzameld

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: zie artikel 9 van dit Privacy- & Cookiebeleid voor ons cookiebeleid.

2.3. De Persoonsgegevens die door commerciële partners worden meegedeeld

In deze hypothese garanderen de commerciële partners van MOBIETRAIN aan MOBIETRAIN dat de commerciële partners de toestemming hebben bekomen om de betreffende Persoonsgegevens over te maken.

3. Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden

Jouw Persoonsgegevens worden verzameld voor volgende doeleinden:

– Om je de dienst aangeboden op de Website te kunnen leveren, inclusief facturatie en klantenrelatiemanagement;

– Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de Website;

– Het verstrekken van informatie, het verzenden van e-mails met verschillende aanbiedingen die je zouden kunnen interesseren;

– De technische administratie van de Website te beheren; en

Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website.

3.2. Direct marketing en mededeling aan derden

Jouw Persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden maar kunnen wel gebruikt worden voor doeleinden van direct marketing.

3.3. Ernstige overtredingen

Op verzoek kunnen jouw gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (Politie en Justitie) worden verstrekt.

4. Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle Persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die voor MOBIETRAIN noodzakelijk is om de dienst te leveren. Nadien zal MOBIETRAIN de Persoonsgegevens verwijderen en jou binnen een periode van dertig (30) dagen een bevestiging bezorgen van de verwijdering van jouw Persoonsgegevens.

5. Recht van toegang en verbetering. Recht om te worden vergeten.

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw Persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan info@mobietrain.com of per brief naar het hoofdkantoor, Oudstrijdersstraat 11, bus 64, 2540 Hove, België, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.

Je bent geheel vrij om jouw Persoonsgegevens al dan niet aan MOBIETRAIN mee te delen. Je dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien je jouw Persoonsgegevens niet invult op het bestelformulier en dat je als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan MOBIETRAIN.

Je hebt ten allen tijde het recht om te vragen dat jouw Persoonsgegevens worden verwijderd. Dit kan u doen door een email te sturen aan info@mobietrain.com. Wij zorgen er dan voor dat al jouw gegevens worden gewist en bezorgen je binnen de periode van dertig (30) dagen volgend op voormeld verzoek een bevestiging van verwijdering van jouw Persoonsgegevens.

6. Recht van verzet

Je kan jouw recht van verzet tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan info@mobietrain.com. Je kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

In geen geval kan MOBIETRAIN aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de Persoonsgegevens.

MOBIETRAIN houdt eraan je te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die MOBIETRAIN niet controleert en waarop dit Privacy- & Cookiebeleid niet van toepassing is. Deze sites worden niet beheerd door MOBIETRAIN. MOBIETRAIN is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. MOBIETRAIN raadt je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen in het Privacy- & Cookiebeleid.

8. Intrekking akkoord met dit Privacy- & Cookiebeleid

Indien je niet (langer) akkoord gaat met de verwerking van Persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacy- & Cookiebeleid, kan je jouw account laten verwijderen door een email verzoek te sturen naar info@mobietrain.com.

Je kan je uitschrijven uit e-mails van MOBIETRAIN door onderaan de e-mail op “uitschrijven” te klikken of een email te sturen met het verzoek naar info@mobietrain.com. Belangrijke service-gerelateerde e-mails zullen nog steeds verstuurd worden.

9. Cookiebeleid

9.1. Informatie over ons gebruik van cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze Website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze Website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze Website is.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Dit cookiebeleid geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Voor verdere informatie over dit cookiebeleid kan u ons contacteren via info@mobietrain.be.

9.2. Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand, specifiek voor een bepaalde gebruiker en website, dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer, en dat kan worden aangesproken via de computer van deze gebruiker. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze Website onthouden.

9.3. Soorten cookies

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

First party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een Website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door www.mobietrain.com)

Third party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de Website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een Website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

Functional cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren, winkelmandjes, enz.). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de Website. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de Website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is, enz. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte Website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn.

Permanente cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de Website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies.

Sessie cookies laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

9.4. Jouw toestemming

Bij het openen van de Website, zal de gebruiker een pop-up banner te zien krijgen die wijst op het gebruik van cookies. In die banner zit een link naar dit Privacy- & Cookiebeleid. De gebruiker zal worden uitgenodigd het gebruik van deze cookies en dit Pricacy- & Cookiebeleid te aanvaarden door dit via de daartoe in de banner voorziene knop te gebruiken.

Uiteraard kan je eveneens via de instellingen van jouw browser ervoor kiezen om je te laten waarschuwen telkens wanneer je computersysteem cookies gebruikt of kan je de plaatsing van cookies laten weigeren in jouw browser. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze Website. Lees dit Privacy- & Cookiebeleid aandachtig voor meer informatie. Indien je je toestemming wil intrekken, moet je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen.

9.5. Je browserinstellingen veranderen

Wij wijzen je er op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/Block-enable-or-allow-cookies

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647

Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Zoniet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.

9.6. Meer informatie over cookies

Informatie over cookies. Verdere nuttige informatie over cookies vind je hier: http://www.allaboutcookies.org/

Internet Advertising Bureau. De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy. Je kan die gids hier terug vinden: http://www.youronlinechoices.eu/

9.7. Welke cookies gebruiken wij op onze Website?

 DOELBESCHRIJVINGNAAMGELDIGHEID
FUNCTIONALCookie set by the cookie consent plugin to record that you accept the fact that the site uses cookies.CatAccCookies30 dagen
NON-FUNCTIONALSession cookie set by Facebook used for website performance reasons.sf_pixel_ratio1 sessie
FUNCTIONALSession cookie set by Facebook used for website performance reasons.spb_image_resizer_pixel_ratio1 sessie
NON-FUNCTIONALCookie set by Facebook that tracks your Facebook user ID when you are logged in.c_user90 dagen
NON-FUNCTIONALCookie set by Facebook that tracks statistical behaviour about your browser.datr2 jaar
FUNCTIONALSession cookie set by Facebook used for website performance reasons.m_pixel_ratio1 session
FUNCTIONALTo be able as a user to like, share and connect with the MOBIETRAIN social media page.presence1 sessie
FUNCTIONALCookie set by Google that contains a unique ID Google uses to remember your preferences.NID6 month
NON-FUNCTIONALCookie that is used so you don’t have to request the acceptance of cookies each time the user visits the website.WordPress_test_cookie1 session

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen daarover geven op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

10. Wijzigen van dit Privacy- & Cookiebeleid

Aangezien we onze Website en onze dienstverlening steeds willen verbeteren, passen we dit Privacy- & Cookiebeleid occiasioneel aan, zodat het in lijn is met de toepasselijke wetgeving, onze businessbehoeften en de behoeften van onze gebruikers, bezoekers en dienstverleners.

Aangepaste versies van dit Privacy- & Cookiebeleid publiceren we steeds op de Website. Bezoek deze pagina daarom zeker op regelmatige basis. Deze nieuwere versies krijgen ook steeds een tijdsstempel mee, zodatje steeds kan nagaan welke versie de meest recente is. Substantiële wijzigingen zullen we duidelijk communiceren op de Website. Uiteraard kan je dit Privacy- & Cookiebeleid ook digitaal opslaan, uitprinten of op een andere wijze bewaren.

11. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Dit Privacy- & Cookiebeleid wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. De rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen, zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van dit Privacy- & Cookiebeleid.

12. Aanvaarding

Door de Website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van jouw bestelling, aanvaard je alle bepalingen van dit Privacy- & cookiebeleid en stem je ermee in dat MOBIETRAIN jouw Persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met dit Privacy- & Cookiebeleid.