Waarom leren en trainen een uitdaging is voor veel bedrijven

Door de covid-19 pandemie zijn veel bedrijven de afgelopen twee jaar gedwongen om op een andere manier te werken. Thuiswerken was en is het devies. Dat betekende dat er op grote schaal aanpassingen moesten worden gedaan aan de manier we werken. Eén van de uitdagingen van remote werken is het vormgeven van trainingsprogramma’s. Ook leren en opleiden gebeurde op afstand. Veel bedrijven worstelden met de juiste manier om hun personeel leermiddelen aan te bieden.

Tegelijkertijd waren ze doordrongen  van het feit dat  training belangrijk is. Bijna 50 procent van de organisaties gaf  aan dat trainen en leren bovenaan het prioriteitenlijstje staat. Niet alleen werkgevers zien in dat dit belangrijk is, ook werknemers benoemden dit. Ruim 40 procent van de werknemers geeft aan dat er behoefte is aan het trainen van kennis en vaardigheden. 

De belangrijkste uitdagingen op het gebied van trainen en leren tijdens de pandemie

Dát  trainen en ontwikkelen belangrijker is dan ooit is wel duidelijk. Maar op welke manier kan dit het beste worden vormgegeven? We vroegen 100 Europese ondernemingen naar de belangrijkste uitdagingen op dit gebied. Dat leverde de volgende informatie op:

  • Ruim 55 procent van de ondervraagden vond dat het huidige trainingsaanbod niet genoeg gepersonaliseerd is. Veel werkgevers hebben de indruk dat door dit gebrek aan personalisatie medewerkers niet de training krijgen die ze nodig hebben op individueel niveau. Er is bij deze groep twijfel over de effectiviteit van niet gepersonaliseerde leermiddelen.
  • Een bijna even groot aantal van de ondervraagden maakt zich er zorgen over of het geleerde wel beklijft. Ook deze angst was gerelateerd aan de zorgen over one size fits all trainingen. Werkgevers vrezen dat als medewerkers een training aangeboden krijgen die niet helemaal passend is voor hun situatie, ze informatie ook sneller zullen vergeten. Ook waren er zorgen over de directe toepasbaarheid van het geleerde. Bedrijven waren bang dat als het geleerde niet binnen een kort tijdsbestek wordt toegepast, de aangeleerde vaardigheden ook snel weer zijn vergeten.
  • Ook de organisatie van het aanbieden van  leermiddelen was een punt van zorg voor veel bedrijven. Iets meer dan 40 procent van de ondervraagden gaf aan dat ze het lastig vonden om een training op te zetten en uit te voeren. Ook waren er zorgen over het plannen van trainingen en opleidingen binnen de reguliere werktijd.
  • Er is behoefte aan een effectmeting van online trainingen en cursussen. Iets meer dan 40 procent van de ondervraagden gaf aan behoefte te hebben aan meer duidelijkheid over de opbrengst van digitale leermiddelen. Mogelijk kan ook dit worden ondervangen door een meer gepersonaliseerde aanpak.

Hoe digitale leermiddelen bijdragen aan een oplossing

Als we kijken naar de zorgen van de ondervraagde bedrijven, en de uitdagingen die ze het hoofd moeten bieden op het gebied van training en ontwikkeling, kunnen digitale leermiddelen wel eens dé oplossing zijn. Met name op het gebied van personalisatie bieden digitale trainingen en cursussen veel mogelijkheden om medewerkers te bieden wat ze nodig hebben. Bovendien is een digitale training ook makkelijk in te passen in de meeste werkomgevingen. Digitale trainingen kunnen thuis of op de werkplek worden gevolgd: dat scheelt reistijd.

Er zijn wel voorwaarden waar digitale leermiddelen aan moeten voldoen volgens de ondervraagden. Ruim 70 procent van de respondenten gaf aan dat digitale leermiddelen intuïtief moeten werken en aantrekkelijk moeten zijn om te gebruiken. Ook werknemers zijn enthousiast over digitaal leren: bijna 60 procent van de ondervraagde werkenden gaf aan dat ze graag digitaal willen leren.

Samenvattend staan veel bedrijven open voor het toepassen van digitale leermiddelen als vervanging van en aanvulling op de traditionele manier van leren en ontwikkelen.